Con bạn thuộc kiểu thông minh nào?

Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật, Nghệ Thuật, Toán Học: Với S.T.E.A.M, mỗi bé yêu là một thần đồng. Bố mẹ hãy chơi ngay cùng bé yêu để khám phá thiên tài trong bé là gì nhé!

CHƠI NGAY

Chọn lĩnh vực mà con bạn thích nào!

CÂU 1

Trồng một cây táo như thế nào?

A. KIẾN THỨC

Giới thiệu từ vựng

Apple

Apple tree

To grow

Water

Soil

Seeds

Sun

Time

B. THỰC HÀNH

a. Chọn và kéo các hình ảnh đúng thứ tự để trồng cây táo

1

2

3

4

5

6

b. Kéo và thả câu trả lời đúng

Apples grow on apple tree.

First, put seeds into the soil.

Then, you need water and sunlight to grow an apple tree.

HOÀN THÀNH
Câu 2

Cách viết mã nhị phân

A. KIẾN THỨC

Giới thiệu mã nhị phân
/img/test/index/2/t-lookup.png
Mã nhị phân

Sử dụng 0 và 1 để biểu đạt cho chữ cái, con số hoặc ký tự.

/img/test/index/2/t-alphabet-updated.png
Bảng chữ cái nhị phân

Mỗi chữ cái ứng với một mã nhất định.

/img/test/index/2/t-laptop.png
Ngôn ngữ lập trình máy tính

Mã nhị phân được dùng để lập trình máy tính.

B. THỰC HÀNH

VÍ DỤ CODE =
/img/test/index/2/t-exam-updated.png
a. Chọn cách viết đúng cho từ "MOUSE" bằng mã nhị phân
/img/test/index/2/t-mouse.png
MOUSE =
A
/img/test/index/2/t-a.png
B
/img/test/index/2/t-b.png
C
/img/test/index/2/t-c.png
D
/img/test/index/2/t-d.png
b. Mã nhị phân này có nghĩa là gì?
/img/test/index/2/t-moose-2.png
A
Binary
B
Code
C
Computer
c. Mã nhị phân dùng để lập trình bởi cái gì?
/img/test/index/2/t-laptop-2.png
A
Television
B
Computer
C
Mouse
HOÀN THÀNH
Câu 3

Cách để nâng một vật nặng

A. KIẾN THỨC

Giới thiệu về cần cẩu
/img/test/index/3/e-info-2.png
Nếu quay ròng rọc nhỏ, ròng rọc lớn sẽ quay theo với một lực lớn gấp 4 lần
/img/test/index/3/e-info-1.png
A crane

B. THỰC HÀNH

a. Nhấp vào ròng rọc phù hợp bên dưới để khởi động ròng rọc xám và ròng rọc vàng
/img/test/index/3/e-question-1.png
/img/test/index/3/e-answer-1.png
A
/img/test/index/3/e-answer-2.png
B
/img/test/index/3/e-answer-3.png
C
/img/test/index/3/e-answer-4.png
D
b. Cần cẩu có thể nâng vật nặng nhờ vào thứ gì?
/img/test/index/3/e-question-2.png
A
Crane
B
Gear system
C
Force
c. Ròng rọc có thể làm tăng cường độ cái gì?
/img/test/index/3/e-question-3.png
A
Force
B
Crane
C
Cable
HOÀN THÀNH
Câu 4

Khám phá màu sắc

A. KIẾN THỨC

Giới thiệu về 3 màu sắc cơ bản
/img/test/index/4/a-info-1.png
Yellow
/img/test/index/4/a-info-3.png
Blue
/img/test/index/4/a-info-2.png
Red
/img/test/index/4/a-banana.png
Bananas are yellow.
/img/test/index/4/a-sky.png
The sky is blue.
/img/test/index/4/a-tomato.png
Tomatoes are red.

B. THỰC HÀNH

a. Kéo thả tên màu đúng
/img/test/index/4/q1/a-q1-1.png
/img/test/index/4/q1/a-q1-2.png
/img/test/index/4/q1/a-q1-3.png
b. Kéo thả màu đúng
+
=
+
=
+
=
c. Chọn màu phù hợp với hình ảnh
This is an orange carrot.
This is a green leaf.
This is a red strawberry.
HOÀN THÀNH
Câu 4

Hình 2D và 3D

A. KIẾN THỨC

Giới thiệu về hình 2D (2 dimensions)
Giới thiệu về hình 3D (3 dimensions)

B. THỰC HÀNH

a. Sắp xếp thứ tự hình 3D bên dưới sao cho phù hợp với thứ tự hình 2D bên trên
b. Cần bao nhiêu hình vuông để có thể tạo ra một hình hộp
A
3
B
5
C
6
D
7
c. Chọn các câu trả lời đúng cho những câu hỏi bên dưới
The 2D shape of a sphere is a ____.
A
Square
B
Rectangle
C
Circle
D
Sphere
A cube has __ dimensions.
A
3
B
5
C
2
D
7
The 3D shape of a triangle is a ____.
A
Circle
B
Pyramid
C
Rectangle
D
Sphere
HOÀN THÀNH

Bé đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra đầu tiên rồi!

Hãy điền thông tin để biết kết quả nhé.